Spring til indhold

Foredrag

“Røde” Børge
– Den ukendte skolelærer, der ændrede Grønlands historie

Børge Poulsen var blandt de første lærere, der efter 2. Verdenskrig blev sendt til Grønland for at undervise børn i dansk. Han reagerede skarpt på elendige sociale forhold og tog initiativ til at danne en arbejdersammenslutning blandt kulminearbejderne i Qullissat. Men prisen var høj. For Børge Poulsen endte det med bortvisning, arbejdsløshed og mange års udelukkelse fra det land, som han elskede højt. Men var han den farlige kommunist, man gjorde ham til, eller var han ”blot” en idealist og ildsjæl, der satte kampen for ligestilling mellem grønlændere og danskere højere end personlige hensyn?
Søren Peder Sørensen fortæller på baggrund af sin nye bog om den danske skolelærer.


Med freden fulgte tavsheden..
Hitlers ungarske hjælpetropper i Danmark.

Foredraget beskæftiger sig med de tusinder af ungarske soldater og deres familier, der havnede i Danmark hen mod slutningen af 2. Verdenskrig. Men i begge lande var deres historie mørklagt i årtier. Hvorfor?
Journalist Søren Peder Sørensen har i årevis forsket i historien i danske og ungarske arkiver, gennem interviews, dagbøger, optegnelser og breve, hvilket kaster nyt lys over et hidtil ukendt kapitel fra besættelsestiden.  Et lyspunkt midt i mørket var de kontakter og venskaber, som opstod mellem ungarerne og danskerne i de mange sogne, hvor de opholdt sig.  Det tændte et håb for ungarerne, der vendte hjem til et kommunistisk diktatur og mange års undertrykkelse.


Qullissat
– den forladte kulmineby i Grønland

Byen, der var en af Grønlands største og mest moderne byer, blev i 1972 forvandlet til en spøgelsesby. Venner, naboer og familier blev spredt ud over 2000 kilometer, en afstand som fra København til Istanbul.
Søren Peder Sørensen har over flere somre opholdt sig i den nedlagte kulmineby for at interviewe de fraflyttede, der sommer efter sommer vender tilbage.  Det er en bevægende og dramatisk historie, som nåede et højdepunkt, da Dronningen i sommeren 2015 gæstede byen. Men det er også historien om de lidelser, som mennesker påføres, når de tvinges til at forlade den hjemstavn, som de har kær.
Foredraget er ledsaget af historiske og nutidige billeder af byen, som den ligger hen i dag.

Kontakt for nærmere aftale vedrørende et foredrag:
Forlaget SPANTOLA
Tlf. 20278516
E-mail:
spantola@mail.dk